Reference #00303 – Volvo V70 2.5T 142kW

 
BrandVolvo
ModelVolvo V70
EngineVolvo V70 2.3 T5 142kw (193hp)
CityPraha
Mileage160 000 km
Year of made2000
Realized18. 09. 2017
Customer review
Service typeChiptuning
 
Reference Praha Autorizovaný Chiptuning Volvo V70 2.5T Interier

Reference Praha Autorizovaný Chiptuning Volvo V70 2.5T Interier

Reference Praha Autorizovaný Chiptuning Volvo V70 2.5T ECU Flash

Reference Praha Autorizovaný Chiptuning Volvo V70 2.5T ECU Flash

Reference Quantum Praha Chiptuning Volvo V70 2.5T 142kW